KÜSKi ME18 projekt jõudis lõpule

Nike Arena Elva 2019 suvel / Foto: Ragnar Vutt

Möödunud aasta septembris alanud KÜSKi ME18 projekt jõudis oktoobriga lõpule. Eesmärgiks oli täiendada Nike Arena Elva- ja Elva linnastaadioni haldamise võimekust. Lisaks planeerida turundus tegevused tutvustamaks Elvat kui spordilinna ja läbi selle parandada võrgustiku täiendamist ning pakkuda võimalust laagriteks koostöös Elva piirkonna majutusasutustega.

Selge plaan- ja eesmärk Elva jaoks

Alates hetkest kui väljak valmis sai keskendus klubi tegevjuht järgmistele väljakutsetele ehk kuidas enda kasutamata jäämata väljaku ressurssi olulise lisatuluna tööle saada. Koostöös Annemai Mägiga, kellega oli juba varasemalt hea koostöö ja edukad projektid läbi viidud, leiti meede millega seda eesmärki täitma hakata. Klubi kirjutas projekti Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitali majandusliku elujõulisuse arenguhüppe programmi. Meie õnneks saime projektile positiivse vastuse ja tegevused läksid 2018 septembris käiku.

Marek Naaris: "Ma mõtlen alati, kuidas FC Elva ja Elva piirkonda tugevamaks teha ja ise teekonnal õppida ning saada paremaks. Alati peab leidma võimalusi tuua lisasissetulekuid, sest kulude leidmine on palju kergem, tihti need on juba ammu teada. Pean oluliseks omada head strateegiat nii sportliku poole töös kui ka klubi majanduslikus juhtimises, mis läheb iga aastaga aina keerukamaks. See projekt õpetas taas, kuidas on võimalik hea idee töösse saada ja läbi selle võrgustiku ka kohalikus piirkonnas tugevdada. Meie majutusasutustel on olemas väga tugev partner FC Elva näol. Kõikide jaoks töötasime välja Elva spordilaagreid ning võimalusi tutvustavad materjalid. Õige pea on klubil lisaks inglise keelsele veebilehele olemas ka vene keelne, eelkõige puhkamis- ja laagri võimaluste tutvustamiseks. Võime öelda, et esimesed kaks partnerit, kes meie korraldatud laagritest osa said jäid teenusega rahule ja lubasid 2020 suvel tagasi tulla."

KÜSKi projektiga saavutati

  • toetati väljaku halduri palgafondi 14 kuu jooksul
  • koostati turundusplaan tegevusteks 
  • koostöös majutusasutustega laagrite materjalid (EST, ENG, RUS)
  • soetati neli miniväravat Nike Arena Elvale
  • kahed varjualused Nike Arena Elvale ja jalgrataste hoidja
  • Elva linnastaadioni kastmiseks vajalik voolikute lahendus