KÜSK rahuldas FC Elva projektitaotluse majandusliku elujõulisuse arenguhüppe meetmesse


KÜSKi majandusliku elujõulisuse arenguhüppe projekt „FC Elva kunstmuruväljaku ja muruväljaku finantsvõimekuse arendamine“ on saanud KÜSKist toetust summas 11 999, 56 eurot

"Meil on ülihea meel, et KÜSK meid taas usaldab ja meie eesmärkide täitmisele kaasa aitab. Projekt aitab meil ennast paremini analüüsida ja oma tegevusi vastavalt keskkonnale kohandada. Haldame kahte väljakut ja nagu ilm näitas, siis talvel oli kõvasti lund ja nüüd suvel on põud. See nõuab meilt täiega pühendumist ja ka tööjõudu, kes seda igapäevaselt hallata suudaks. Antud projektiga loome me võimaluse, et saame Rain Suitsu rohkem väljaku teemade peale jätta ja samas vaadata uusi inimesi juurde, kes saavad aidata teistes ametites" rõõmustas Marek Naaris."
Klubi on pidevas arengus ja tihti jäävad paljud ideed ootele inimressursi või finantside vähesuse tõttu. Läheme siit edasi ja õpime, kuidas ühte uut suunda sporditurismi nii teha, et sellest võidavad meie majutus- ja toitlustuspartnerid ning kogu meie piirkond."

Lühikokkuvõte:


Projekti eesmärgi saavutamiseks:

• Koostatakse turundusplaan kunstmuru- ja muruväljakute turundamiseks väljaspoole klubi.
• Koostatakse teavitusmaterjale (paberkandjal ja digitaalsed) väljakute reklaamimiseks.
• Soetatakse kunstmuru- ja muruväljakute vahendid, (miniväravad, muruväljaku kastmiseks vajalikud seadmed ja vahetusmängijate pingid varjualusega) saavutamaks oluline lisandväärtus väljakute müügil.
• Uue täiskohaga töökoha - väljakute koordinaator loomine.

Väljakute arendamise tulemusena suureneb klubi omatulu baas, mis võimaldab klubil tõhusamalt ja suuremal määral oma põhikirjalisi eesmärke täita (paremad tingimused jalgpalli harrastamiseks, uued klubiliikmed jalgpalliharrastajate näol, spordiliikumise arendamine, ürituste korraldamine laiemale kogukonnale jne). Kaugemaks ja suuremaks eesmärgiks on aastaks 2027 ehitada Elvasse uus kunstmuru jalgpalliväljak sisehallina.

Projekti periood: 1.09.2018 - 31.10.2019