Erasmus + RYFDB kokkuvõte tegemistest juulis

Balti Jalgpallikooli noored küsimustiku täitmas, peamurdmist jagus nagu ka küsitluse tulemused näitavad / Foto: Balti Jalgpallikool
Mais toimunud kohtumise järgselt projekti partnerid otsustasid, et pikendatakse küsimustikule vastamise perioodi. Põhjuseks oli ebapiisav vastuste arv, mis poleks andnud piisavalt objektiivset analüüsi Balti riikide olukorra osas. Võttes arvesse fakti, et oli kooliaasta lõpp, siis projekti partnerid kohandasid asjaolusid ning hoidsid vastamise võimalust avatuna veel lisa poolteist kuud.

Nüüdseks on kõik vastused kokku kogutud, hinnatud ning tuvastatud teadmiste puudujäägid, seega võib lugeda lõppenuks projekti ettevalmistava faasi. Analüüsi tulemused kinnitavad, et lapsed, kes võtavad osa/osalevad jalgpallis Balti riikides on hea arusaam tervise ja une valdkonnas. Siiski küsitluse teises osas on vajaka jäämised vigastuste ennetamise-, ohutuse- ja toitumise valdkonnas.

Tuvastatud teadmiste puudujäägid saavadki olema peamisteks fookusepunktideks projekti rakendamise faasis. Koostatakse tegevuskava-programm, milles on soovitused ohtude- ja tervisekäitumiste muutusteks.  Näiteks, kuidas ja milliseid lisatreeninguid teha ja milliste tegevustega olemasolevaid treening meetodeid- ja tervist edendada ning ennetada ohtlike olukordi treeningprotsessil või võistlustele.