Elva valla spordiklubide tegevustoetustes saavutati korralik edasiminek

FC Elva Auhinnagalal näitas Marika Saar (keskel) koos Riigikogu esimene Eiki Nestoriga (vasakult teine) näitasid häid teadmisi FC Elva kohta võites traditsioonilise viktoriini. Vasakul Jürgen Kuresoo ja paremal Andrus Meinart mälumängu korraldajad ja paremalt teine Raido Kuus, kes saavutas viktoriinis kolmanda koha.

Eelmise nädala esmaspäeval kinnitas Elva valla volikogu ühingute tegevustoetused ja samas ka toetuse eraldamise korra. Spordiklubide toetus kasvas võrreldes 2018. aastaga märgatavalt ja selles oli suur roll Marika Saarel valla poolelt ja Marek Naarise ning Kristo Sepa poolt FC Elvast. 

Protsess kulges valutult ja kindla sihiga olukorda muuta

Elva vallavalitsus alustas peale ühinemist looma uut tegevustoetuste korda ning uuendamist vajasid ka noortespordi rahastamise põhimõtted. Selge oli see, et valla senine rahaline panus noortesporti peab peale ühinemist tõusma juba seetõttu, et pearaha laieneb kõigile Elva valla noortele, kes klubides treenivad. Abivallavanem Marika Saare eestvedamisel toimusid spordiklubide kohtumised, kus peamise probleemina toodi välja, et pearaha võiks olla kindel summa, mis ei vähene laste arvu kasvades, vaid vajadusel kasvab noortespordi toetus. Seetõttu on oluline esitada klubidel taotlused 1. novembriks, et laste arvu suurenedes edastada volikogule ettepanek eelarve suurendamiseks. Koostöös Elva valla, FC Elva ja teiste klubidega töötati välja strateegia noortespordi paremaks rahastamiseks, mis sisaldas ka kokkulepet palgatoetuse ja pearaha osakaalu kohta.

"Mitte mingit moodi polnud loogiline toetuste jaotamine sporti, lapsi tuli koguaeg juurde, aga samas "supp" muutus lahjemaks. Aasta-aastalt on vähenenud ka omavalitsuse panus klubide eelarvesse. FC Elva näitel oli KOV panus klubi eelarves muutunud väiksemaks kui 10%, mis veel 15 aastat tagasi oli klubi eelarves 25-30% ulatuses. Meie kasvasime klubina ainult treeningmaksude tõusu ja sponsorite lisandumise pealt. Eelmisel aastal analüüsides oli kurb pilt, lapsevanemate osalus oli 2014.-2018. aastatel kasvanud 459% ja samas valdade osalus oli sisuliselt seisma jäänud. Hea meel, et abivallavanem võttis noortespordi lisarahastamise oma südameasjaks ja sellest aastast on olukord oluliselt paranenud. Selgem on ka eesmärk, kuidas hoida rahastuse taset, et klubid saaksid areneda. Sama eesmärgi on võtnud meie teine KOV partner Nõo vald, kes samuti on välja töötamas paremaid mooduseid spordiklubide toetamiseks." selgitas protsessi kulgu Marek Naaris.

"Lisaksin, et vaikselt on hakatud hindama ja väärtustama treenereid. Treener peab suutma üksi teha väga palju, samal ajal kui koolis on kehalise kasvatuse õpetajatel abis muud taustajõud. Treener on see, kes paneb lapsed liikuma ja armastama sporti ning muudab selle elustiiliks. See on väga ränk töö, olles ise samal ajal tegevjuht ja treener, siis oskan tunda ka nagu treener ning näha ühiskonnas selle eriala valupunkte. Jätkan tegutsemist selle nimel, et Elva vallas oleks treeneritel paremad tingimused ja õiglasem toetus. Südamest tänan Marika Saart, Elva valda ja teisi spordiklubisid, kellega koos saime oma tegutsemisele jõudu juurde."

Küsisime Marika Saarelt

Sinu poolne kirjeldus muutunud olukorrale

Noortespordi rahastamisel sai sel aastal tehtud suur hüpe edasi, sest klubide ootused, et valdkonna rahastus paraneb oli väga suur. Mul on hea meel, et noortespordi rahastamise põhimõtted said mitmel korral läbi räägitud spordiklubide kohtumistel ning korduvalt arutatud ka volikogu spordikomisjoni koosolekutel. Spordiklubide ootus oli see, et me jõuaksime vähemalt 140 eurose pearahani, kuid lõpuks leidsime võimaluse maksta 165 euro suurust pearaha. Kokku suurenes noortespordi tegevustoetus ligi 35%. Noortespordi rahastamine on Elva valla jaoks oluline prioriteet, sest see parandab otseselt laste liikumisharjumusi. Suur tänu FC Elvale ja teistele spordiklubidele, kes aktiivselt kaasa mõtlesid ja panustasid. 


Mis on järgmised sammud, mida sooviks spordirahastuse korraldamisel parandada?   

Järgmine eesmärk on muuta noortespordi rahastamise süsteem läbipaistvamaks. Hetkel esitavad vallavalitsusele laste nimekirjad koos spordimeisterlikkuse grupiga spordiklubid ning vallavalitsusel on keeruline kontrollida, kas lapsed tegelikkuses ka treeningutel osalevad. Idee on otsida läbi veebilahenduste võimalusi selle tõendamiseks või paljude teiste omavalitsuste eeskujul kaasata info kinnitamiseks ka lapsevanemad. Mida enam me sporti vahendeid suuname, seda suurem peab olema kindlus, et rahastamissüsteem on läbipaistev ja kontrollitav. Samuti ei ole Elva vald praegu piiranud spordialade arvu, mida vald ühe lapse eest spordiklubidele kompenseerib, kuid seda võiks piirata tulevikus kahe spordialaga, sest rohkemate alade harrastamine heal tasemel on päris keeruline. Loodan taaskord spordiklubide panustamisele, et üheskoos läbi mõelda süsteem, mis ei ole klubide jaoks liiga keeruline ja bürokraatlik, kuid suurendab oluliselt läbipaistvust.  Tulevikus on eesmärk suurendada palgatoetuse osakaalu, kindlustada kokkulepitud pearaha klubidele ning tagada  õiglane rahajaotuse süsteem.  

Varasemad toetusmahud Elva linnas ja uus Elva vallas

Elva linn

2014. aastal 79000 €
2015. aastal 82000 €
2016. aastal 89998 €
2017. aastal 101606 €

Elva vald

2018. aastal 140706 € (tegevustaotluses esitatud noorte arv 764 last, linna noorte arv 476)
2019. aastal 214695 € (tegevustaotluses esitatud noorte arv 751 last)*

* Pearaha suurus 165 € ja igale spordiklubile palgatoetus 4014 €. Ehk siis kasv on ligi 74000 eurot.