Tähelepanekud

  • Paranenud tulemustahe läbi kehalise arengu (jõu – ja kiiruse juurdekasv)
  • Koordinatsioon paranenud
  • Suurenenud õppetahe ja tähelepanuvõime

Eesmärgid

  • Rõõmu tundmine jalgpallimängust
  • Parandada õpetatud tehnilisi-taktikalisi teadmisi
  • Õpetada “võistlustehnikat” – võistlusmomendi sarnaseid olukordi
  • Läbi mängida taktikalisi raskuspunkte
  • Nõuda eneseusaldust, enesekindlust ja vastutustunnet